Hemsida

   

Julsidan

 RELIGIÖSA - ANDLIGA - CHRISTIAN - HELIGA - KRISTEN

juldikter - julverser

 

 

 
 
   
 

En frälsare är född

 
 

 

Minns Nyårs hälsningar!!

Nyårskort

Nu återstår det nya
som skrivs på blanka blad!

Gott Nytt År!

 

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.
Guds Son i nattens timmar
där vilar uppå strå.

Välkommen hit till jorden
i signad juletid!
Du är vår konung vorden
som ger oss ljus och frid.
Du är vår konung vorden
som ger oss ljus och frid.

Till dig vårt lov vi höjer,
du barn i krubban där,
och våra knän vi böjer
för dig, o Jesus kär,
och våra knän vi böjer
för dig, o Jesus kär.

 

 

Stilla natt, heliga natt!
Allt är tyst. Klart och glatt
Skiner stjärnan på stallets strå
Och de korade helgon två,
Som kring Guds Son hålla vakt.

Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vakande herdars hjord,
Vitt kring rymden går glädjens ord:
Eder är Frälsaren född!

Helga natt, full av frid,
Frälsningens gryningstid!
Nu begynner vårt jubelår,
Räddningstimman för jorden slår,
Krist, i din födelsestund!

 

 

 

Ett barn är fött på denna dag,
så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär,
Guds Son det barnet är.
Dock vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.

Om världen ännu större var,
av guld och pärlor klar,
så vore den dock alltför klen
till säng åt dig allen.
Dock vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.

 

 

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
går vi till paradis med sång.

 

Tidevarv kommer,
tidevarv försvinner,
släkten följer släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

 

Änglarna sjöng den
först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig!
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

 

 

 

 
O helga natt, o helga stund för världen
Då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder
För oss han dödens smärta led
Och hoppets stråle går igenom världen
Och ljuset skimrar över land och hav
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav
Ty frälsarn krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder
Och se,

 

 
 
Fröjdas, vart sinne,
julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen
brinna i husen,
prisande vännen kär.

Natten förjagas,
redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden
mänska är vorden.
Nu är det jubelår.

O vilken ära:
Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa
himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!

Driv ur mitt hjärta
oro och smärta,
Jesus, ack, bliv hos mig!
Världen må fara,
din vill jag vara
nu och evinnerlig.

Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära ske Jehova!
Ljude de orden
vitt över jorden,
amen, halleluja!

 

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

 

 

 

Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.

 

Titta också  

Sankta Lucias dikter

 

Juldikter

 

Religiöst kort