Det är inga överord,
att du är bäst på våran jord.