Mera brännvin i glasen
mera glas på vårt bord.
Mera bord på kalasen
mera kalas på vår jord.
Mera jordar kring månen
mera månar kring Mars.
Mera marscher till Skåne
mera Skåne, bevars!

Glad första maj!

  

 

 

=> Kortmeny

   

Hemsidan