Äta flottskaja
Dricka gottskaja
Dricka merskaja
Slå i flerskaja

Å bli fullskaja
Fall' omkullskaja
Om ja' villskaja
Ta en till.

 

Glad första maj!

 

 

 

=> Kortmeny

Hemsidan