JULKALENDER - SIDAN 14

 
 
 
 

Nu faller den första snön
över frusen mark som blir vit igen.
Nu gnistrar en vinterdröm
och en stjärna står klar där i öster.