GOD JUL

 

 
  Ute braskar vinterkvällen,
gatan ligger tyst och mörk
draget skakar kaklugnsspjällen
och aav porten höres skrällen
när som vinden går i durg.

Enkel kvällsvard är till ända,
flickan dukar av vårt bord;
låt oss ljus i kronan tända
natten uti dag att vända,
natten är till nöjet gjord!


av August Strinberg
 

 

 

 

-kort

=>animerade julkort

alla julkort

 

Julsidan