GOD JUL

 

 
  Se uppåt med barnsliga blickar
och tro som i barndomens dag,
och julfröjd dig himmelen skickar,
och lifvet får nya behag,
och hör hur på vindarna gunga
de sånger, du känner så väl!
De toner, som klockorna sjunga,
de komma med frid till din själ.
 

God Jul!

 

 

 

 

-kort

=>animerade julkort

alla julkort

 

Julsidan