Lohduttaminen ei tarvitse

suuria sanoja,
ei valmiita vastauksia.
Tärkeintä on vaan mennä

lähelle, välittää.
Minulla on aikaa ja minua

koskettaa se,
mitä sinulle kuuluu.

Hilja Aaltonen

Lämmin osanotto!