Skicka kort från din mobiltelefon som

E-post eller whatsApp

 

 

Från iPhone till iPhone

som SMS  eller whatsApp

 

 

 

 

Från iPhone till iPhone

 

- -  Välj ett kort och klicka

     sedan på längst ned på

      skärmen

 

- -  På skärmen under kortet

      du ser nu menyn
 

 

 

  Klicka på pilen och välj sedan"SMS"  eller  "whatsApp"

 

- - Ange mottagaren och

     skriv din text

 

- - Skicka kortet genom att

     klicka på pilen

 

  k

 

 

Skicka från mobilen

som E-post  eller  "whatsApp"
 

 

 

- -  Välj ett kort

 

- -  Tryck på adressfältet (birgitmummu.vikki....)

 - -  kopiera e-kortets

URL-adress

(http://birgitmummu.vikki.fi/xxxx/...)

 

 

- -  Öppna din e-post

 

 

- -  Ange mottagar, ämne och meddelandetext

 

 

 - - Fäst adressfältet på sidan

 

 

- - Skicka till mottagaren

 

 

=> till toppen