Korten

Kvinnodagen

 
 
 

 

Den här dagen är kvinnodag.

Att vara kvinna är något
så konstigt, så förvirrande
och så komplicerat att endast
en kvinna kan klara av det.

av Sören Kierkegaard

 

 Ha en kul kvinnodagen!