Korten

Kvinnodagen

 
 
 

Kom nu min vän,
kom nu igen,
dansa på
kvinnodagen!

Ha en kul dag!