Korten

Kvinnodagen

 
 

 

 

Varje kvinna borde inte säga att
"Jag bara är en kvinna".
Bara KVINNA!!
Vad mer kan du hoppas att vara?