Kvinnodagen

   
   

 

   
  Om jag fick ge dig
en gåva i livet,
skulle jag ge dig
förmågan att kunna
se dig själv genom
mina ögon.
Så skulle du själv
kunna se hur specielt
du är.

Ha en bra kvinnodag!

 

 
 

=> Kortmeny

=> Kvinnodagen sajter

=> Kvinnodagen dikter

 

Hemsidan