Att vara kvinna är något
så konstigt, så förvirrande
och så komplicerat att endast
en kvinna kan klara av det.

av Sören Kierkegaard

Ha en bra kvinnodag!

  

 

 

 

 
 

=> Kortmeny

 

Hemsidan