Kvinnodagen

   
   

 

Att vara kvinna är något
så konstigt, så förvirrande
och så komplicerat att endast en kvinna kan
klara av det.

av Sören Kierkegaard

 

 

Ha en bra kvinnodag!

 

 
 

=> Kortmeny

=> Kvinnodagen sajter

=> Kvinnodagen dikter

 

Hemsidan