MIDSOMMAR

 

 

 

Blommorna Gud
har gett oss
har ett viktigt skäl
De magiska färgerna ger
livet krydda för vår själ
Deras skönhet blir till
en kaskad av
leenden på jorden
Räck fram några
blommor och du
behöver inte ta
till de där orden