SOMMAR

     

 

 

Uti vår hage,
finns blommor och bär.
Kom hjärtans fröjd!
Solen den dalar
men hoppet uppgår.
Kom liljor och akvileja!
Kom rosor och saliveja!
Kom ljuva krusmynta,
kom hjärtans fröjd.

 

Trevlig sommar!